هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

ایام تاریخ ساعت بازی نام دوتیم محل بازی
چهارشنبه 96/3/10 17 پارسا- پگاه پرسیا شهید دستغیب
چهارشنبه 96/3/10 18 حافظ ب - پیام شهید دستغیب
پنج شنبه 96/3/11 17 حافظ الف - خلیج فارس الف شهید دستغیب
پنج شنبه 96/3/11 18 خلیج فارس ب - انقلاب شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز