هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
پنج شنبه 96/1/31 8 پلرسا - وصال ب زیر13 سال شهید دستغیب
پنج شنبه 96/1/31 9 آسیا - پگاه پرسیا زیر13 سال شهید دستغیب
پنج شنبه 96/1/31 09:50 حافظ الف - خلیج فارس ب زیر13 سال شهید دستغیب
پنج شنبه 96/1/31 10:40 خلیج فارس الف - برق زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 10:30 خلیج فارس د - انقلاب زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 11:20 رضایی - پیشگامان زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 17 خلیج فارس ج - شیراز نوین زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 17:50 وصال الف - حافظ ب زیر13 سال شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 18:30 پیام - حافظ ج زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 8 خلیج فارس د - رضایی زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 9 خلیج فارس ج -  حافظ ج زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 09:50 حافظ ب - شیرازنوین زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 10:40 پیام - وصال الف زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 15:30 مقاومت - پگاه پرسیا زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 16:20 برق - پیشگامان زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 17:10 خلیج فارس الف - انقلاب زیر13 سال شهید دستغیب
سه شنبه 96/2/5 18 پارسا - حافظ زیر13 سال شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
یک شنبه 96/2/3 15 کشوری کشوری شهید دستغیب
" " 17:15 ابیورد - شهید یزدان پناه بزرگسالان برتر شهید دستغیب
چهارشنبه 96/2/6 15 پاسارگاد - امیدظفر بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 پویش - پردیس قصردشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
پنجشنبه 96/2/7 15 شهدای دهک -ابیورد فینال دسته برتر شهید دستغیب
" " 17 کارون - یاران بزرگسالان 2 شهید دستغیب
جمعه 96/2/8 15 آریانا اسپورت - 22 بهمن بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 مرصاد - اتحاد پارسیان بزرگسالان 2 شهید دستغیب
شنبه 96/2/9 16 آسا اسپورت - شهدا قصردشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
یک شنبه 96/2/10 15 عقاب - پاسارگاد بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 پیروزی - شهید حدادی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

قضاوت فوتبال لیگ دسته دوم بزرگسالان کشورباحضور داوران جوان وخوب شیراز
شاهین بوشهر و شهرداری همدان
 علیرضا حیدرپناه - حامد صفایی - عدنان پیروی - محسن خادمی


23فروردین1396 مکان  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت نام دوتیم رده بازی محل بازی
شنبه 96/1/26 14 کاروتک - آسا اسپورت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
یک شنبه 96/1/27 15 عقاب - پیروزی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 پاسارگاد - استقلال بزرگسالان 2 شهید دستغیب
دوشنبه 96/1/28 17:15 امید ظفر - شهید حدادی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
سه شنبه 96/1/29 15 یاران - شهدا قصرالدشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 مرصاد - پردیس قصرالدشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
پنج شنبه 96/1/31 15 آریانا اسپورت - آریانا سعادت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 کارون - آپادانا بزرگسالان 2 شهید دستغیب
جمعه 96/2/1 15 اتحاد پارسیان - 22 بهمن بزرگسالان 2 شهید دستغیب
شنبه 96/2/2 15 عقاب - شهید حدادی بزرگسالان 2 شهید دستغیب
" " 17 کاراتک - شهدای قصردشت بزرگسالان 2 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز