هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

قابل توجه کلیه مربیان فوتبال که مدرکA وBآسیادارند, آن دسته ازمربیان که تمایل به شرکت درکلاسهای مدیریت مدارس فوتبال ومدیریت فنی مدارس رادارندمی توانندبه کمیته جوانان واستعدادیابی شیرازمراجعه کنند وجهت شرکت نام نویسی نمایند , قابل ذکراست که این دوره ازکلاسهابرای اولین بارتوسط هیئت فوتبال شیرازبرگزارمی گردد .
لذا کسانی که می خواهنددرمدارس فوتبال شیراز فعالیت داشته باشندمی بایست این کلاسهاراگذرانده ومدرکی که باتائیدهیئت فوتبال است رارائه نمایند.

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
جدول مسابقات فوتبال باشگاههای شیراز - بهمن واسفند ماه 95
روز تاریخ ساعت تیم با تیم  رده بازی محل بازی
دوشنبه 95/11/25 12 مرصاد - شهدا دهک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/11/25 14 بید کوه - شهید یزدانپناه بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/11/25 16 شیراز نوین - مقاومت جوانان 1 شهید دستغیب
سه شنبه 95/11/26 14 کشوری کشوری شهید دستغیب
" 95/11/26 16:15 ولی عصر - کوثر جوانان 1 شهید دستغیب
چهارشنبه 95/11/27 12 شهدای کشن - ملوان جنوب بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/11/27 14 شهید وفایی - پرسپولیس استانی شهید دستغیب
" 95/11/27 16 شاهین جوادیه - آریا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
پنج شنبه 95/11/28 8:30 سایپا - آذرخش المپیک جوانان2 شهید دستغیب
" 95/11/28 10:30 وصال - بوعلی سینا جوانان 2 شهید دستغیب
" 95/11/28 12:30 حافظ - پیام لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" 95/11/28 14:30 پژمان پارسه - طلائیه لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" 95/11/28 16:30 کولاک - آریا نوجوانان 1 شهید دستغیب
جمعه 95/11/29 9 شاهین گاز - رضایی نوجوانان 1 شهید دستغیب
" 95/11/29 11 استقلال - وصال  نوجوانان 1 شهید دستغیب
" 95/11/29 14 قشقایی - یاسوج کشوری شهید دستغیب
" 95/11/29 16:15 امیدزرقان - آریانااسپورت بزرگسالان 1 شهید دستغیب
شنبه 95/11/30 12 فولاد - شهدای قلات بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/11/30 14 رضایی - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/11/30 16 پارسا - بهشت گمشده بزرگسالان 1 شهید دستغیب
یکشنبه 95/12/1 12 ایمان گویم - پیروانی بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/1 14 ایمان سبز - مقداد بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/1 16 سپاهان - نصرنوین بزرگسالان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

اطلاعیه کمیته استعدادیابی جوانان شیراز:

 

   قابل توجه نوجوانان مرحله چهارم انتخابی تیم ملی :   بعلت نامساعد بودن هوا و زمین .  تست مرحله چهارم  روزجمعه مورخه 95/11/15 تااطلاع ثانوی لغوگردید .  زمان و مکان  مجدد تست مربوطه  متعاقبا از طریق وبلاگ کمیته جوانان و استعدادیابی وهیئت فوتبال شیراز اعلام خواهد شد .

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
 
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 95/11/18 14 پرسپولیس - میمند استانی شهید دستغیب
" " 16 استقلال - شاهین گاز نوجوانان 1 شهید دستغیب
سه شنبه 95/11/19 14 سپاهان - آریا جوانان 1 شهید دستغیب
" " 16 اتحاد - شهدای سپیدان بزرگسالان برتر شهید دستغیب
چهارشنبه 95/11/20 12 ابیورد - شهدای دشتک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 14 شهید عرشی - اتحاد دشمن زیاری بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 16 شهید جامه بزرگی - مقتدر بزرگسالان برتر شهید دستغیب
پنج شنبه 95/11/21 8 رضایی - وصال نوجوانان 1 شهید دستغیب
" " 10 کولاک - مرصاد نوجوانان 1 شهید دستغیب
" " 12 سپاهان - پارسا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 کشوری نوجوانان کشوری شهید دستغیب
" " 16:15 آرمان صدرا - آذرخش المپیک جوانان 2 شهید دستغیب
" " 11 رضایی - فولاد لیگ برتر جوانان ارتش
" " 13 قشقایی - پویش لیگ برتر جوانان ارتش
" " 13 ستارگان بهمن - خلیج فارس لیگ برتر جوانان زرهی
جمعه 95/11/22 12:15 پگاه پرسیا - استقلال نوجوانان 1 شهید دستغیب
" " 14:15 وصال - سایپا جوانان 2 شهید دستغیب
" " 16:15 بهشت گمشده - آریا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 آسیا - ملوان جنوب لیگ برتر جوانان هوابرد
شنبه 95/11/23 12 پرسپولیس  استانی شهید دستغیب
" " 14 شهید وفایی استانی شهید دستغیب
" " 16 ساحل کابین - شهید کاظمی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
یک شنبه 95/11/24 14 برق جدید کشوری شهید دستغیب
" " 12 ولی عصر - کوثر جوانان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

لیست منتخبین رده نوجوانان مرحله چهارم استان فارس

 

ردیف

نام

نام  خانوادگی

ردیف

نام

نام  خانوادگی

1

حمید رضا

اکبری

20

امیر رضا

امیر نژاد

2

محمد رضا

ذال

21

امیر حسین

کرمی نژاد

3

محمود

خردمندی

22

محمد

صیادی

4

محمد حسین

بهاری

23

امین

رم رودی

5

علی

شفیعی

24

امیر رضا

رحیمی

6

امین

جباره

25

احمد رضا

مکرم

7

محمد علی

زارع

26

امیر

محمدی نژاد

8

شایان

کجاوشکن

27

حسین

رحیمی

9

محمد جواد

مراد زاده

28

حمید رضا

رضایی

10

یاشار

مرادی

29

ابوالفضل

کارآمد

11

محمد امین

مرادپور

30

سینا

قنبری

12

جواد

زارعی

31

محسن

محمدی

13

علی

زارع

32

ابراهیم

کامیاب

14

پوریا

آبخیز

33

محمد

خالویی

15

پویا

هنرمند

34

امید

علیپور

16

عرفان

رزاق

35

مجتبی

شریفی

17

یاسین

محمد پور

36

سید سهیل

موسوی

18

علیرضا

زاهدی

37

مهدی

عباسی

19

امیر

قوی پنجه

38

سید هادی

حسینی

 
لازم بذکراست جهت انتخاب تست نهایی افراد لیست بالا می بایست روز جمعه 95/11/15ساعت 11:30 درزمین ورزشی مرکز پیاده واقع در چهاراه باغ تخت حضور داشته باشند .
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز  تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 95/11/11 12 شهید وفایی - پرسپولیس استانی شهید دستغیب
" " 14 فولاد - ایمان سبز فارس بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 16 مرصاد - حافظ نوین جوانان 1 شهید دستغیب
سه شنبه 95/11/12 14 فجر برزگسالان کشوری شهید دستغیب
" " 16:15 پگاه پرسیا - کولاک جوانان 1 شهید دستغیب
چهارشنبه 95/11/13 12 رضایی - بهشت گمشده بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 امید زرقان - شهدای قلات بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 16 مقاومت - ماهان جوانان 1 شهید دستغیب
پنج شنبه 95/11/14 9 شاهین گاز - مرصاد نوجوانان 1 شهید دستغیب
" " 11 کولاک - انقلاب نوجوانان 1 شهید دستغیب
" " 14 برق بزرگسالان کشوری شهید دستغیب
" " 16:15 فولاد - آسیا لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" " 11 خلیج فارس - قشقایی لیگ برتر جوانان ارتش
" " 13 ملوان جنوب - ستارگان بهمن نوجوانان 1 ارتش
جمعه 95/11/15 9 رضایی - پگاه پرسیا لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" " 11 طلائیه - حافظ کشوری شهید دستغیب
" " 14 قشقایی - گیتی پسند لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" " 16:15 پویش - پژمان پارسه لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" " 14 پیام - رضایی بزرگسالان 1 هوابرد
شنبه 95/11/16 12 نبرد کوشک بیدک - آریا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 شاهین جوادیه - نصر نوین بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 16 ایمان گویم- مقداد بزرگسالان 1 شهید دستغیب
یک شنبه 95/11/17 12 سپاهان - پارسا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 پیروانی - آریانا اسپورت بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 16 آریا - وصال نوجوانان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز
برنامه مسابقات فوتبال باشگاه های شیراز 1395
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
یک شنبه 95/11/3 14:00 برق کشوری شهید دستغیب
" " 16:00 ابیورد - ملوان جنوب بزرگسالان برتر شهید دستغیب
دوشنبه 95/11/4 14:00 برق جدید کشوری شهید دستغیب
" " 16:00 نبرد کوشک بیدک - نصر بزرگسالان 1 شهید دستغیب
سه شنبه 95/11/5 11:30 پرسپولیس استانی شهید دستغیب
" " 13:30 شهید وفایی استانی شهید دستغیب
" " 16:00 اتحاد دشمن زیاری - شهید کاظمی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
چهارشنبه 95/11/6 12:00 شهدای دهک - شهدای سپیدان بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 14:00 مرصاد - شهدای دشتک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 16:00 شهید عرشی - مقتدر بزرگسالان برتر شهید دستغیب
پنج شنبه 95/11/7 08:15 آرمان صدرا - وصال جوانان 2 شهید دستغیب
" " 10:15 پگاه پرسیا - شیراز نوین  جوانان 1 شهید دستغیب
" " 12:15 پژمان پارسه - خلیج فارس لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" " 14:15 حافظ - پویش لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" " 16:15 سایپا - بوعلی جوانان 2 شهید دستغیب
" " 11:00 رضایی - طلائیه لیگ برتر جوانان ارتش
" " 13:00 قشقایی - ملوان جنوب لیگ برتر جوانان ارتش
جمعه 95/11/8 10:00 کشوری کشوری شهید دستغیب
           
" " 13:45 برق جدید کشوری کشوری شهید دستغیب
" " 15:45 شاهین - آذرخش المپیک جوانان 2 شهید دستغیب
" " 14:00 پیام - فولاد لیگ برتر جوانان هوابرد
شنبه 95/11/9 12:00 پرسپولیس کشوری شهید دستغیب
" " 14:00 فجر شهید سپاسی کشوری شهید دستغیب
" " 16:15 رضایی - مرصاد نوجوانان 1 شهید دستغیب
یک شنبه 95/11/10 12:00 شهدا کشن - اتحاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 14:00 بیدکوه - شهید جامه بزرگی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 16:00 پیروانی - کوثر نوجوانان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

آدرس تلگرام هیات فوتبال شیراز

 

footballshiraz@

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت نام دوتیم رده بازی محل بازی
یک شنبه 95/10/26 12 ایمان گویم - ایمان سبز فارس بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 فولاد - امید زرقان بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 16 ماهان - شیراز نوین جوانان 1 شهید دستغیب
دوشنبه 95/10/27 12 پرسپولیس - شهید باقری گویم استان  شهید دستغیب
" " 14 پیروانی - شهدا قلات بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 16 سایپا - شاهین جوانان 2 شهید دستغیب
سه شنبه 95/10/28 14 قشقایی کشوری کشوری شهید دستغیب
" " 16:15 رضایی - پارسا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
چهارشنبه 95/10/29 12 آریانا اسپورت - مقداد بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 شهید عرشی - شهید جامع بزرگی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 16 آذرخش المپیک - بوعلی سینا جوانان 2 شهید دستغیب
پنج شنبه 95/10/30 08:15 مرصاد - وصال نوجوانان 1 شهید دستغیب
" " 10:15 ولی عصر - پارسا جوانان 1 شهید دستغیب
" " 12:15 سایپا - آرمان صدرا جوانان 2 شهید دستغیب
" " 14:15 برق جدید - گچساران کشوری شهید دستغیب
" " 16:15 پویش - رضایی لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" " 11 ملوان جنوب - پژمان پارسه لیگ برتر جوانان ارتش
" " 13 خلیج فارس - حافظ لیگ برتر جوانان ارتش
جمعه 95/11/1 08:15 شاهین گاز - انقلاب نوجوانان 1 شهید دستغیب
" " 10:15 رضایی - کولاک نوجوانان 1 شهید دستغیب
" " 12:15 فولاد - ستارگان بهمن لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" " 14:15 طلائیه - پیام لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" " 16:15 آریا - پگاه پرسیا نوجوانان 1 شهید دستغیب
" " 14 آسیا - قشقایی لیگ برتر جوانان هوابرد
شنبه 95/11/2 12 سپاهان - شاهین جوادیه بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 مقاومت - حافظ نوین جوانان 1 شهید دستغیب
" " 16 ماهان - کولاک جوانان 2 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

قابل توجه مدیران , سرپرستان ومربیان محترم :

 

بمناسبت رحلت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از "پیشتازان انقلاب اسلامی ایران " کلیه مسابقات فوتبال روز سه شنبه مورخ 95/10/21 برگزارنمی گردد. لازم بذکراست زمان برگزاری متعاقباً اعلام خواهد شد .

 

  • هیئت فوتبال شهر شیراز