هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
شنبه 95/12/21 11 بهشت گمشده - شاهین جوادیه بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 13 رضایی - آریا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 15 شهید یزدان پناه - شهید جامه بزرگی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 شهدا کشن - مرصاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
یک شنبه 95/12/22 15 شهدا سپیدان - ابیورد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 ملوان جنوب - اتحاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
سه شنبه 95/12/24 11 شهدا قلات - ایمان سبز بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 13 سپاهان - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 15 نصر نوین - پارسا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 17 ایمان گویم - آریانا اسپورت بزرگسالان 1 شهید دستغیب
چهارشنبه 95/12/25 11 فولاد - پیروانی بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 13 مقداد - امید زرقان بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 15 مقتدر - شهید یزدان پناه بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 اتحاد دشمن زیاری - ساحل کابین بزرگسالان برتر شهید دستغیب
پنج شنبه 95/12/26 10 بیدکوه - شهید عرشی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 12 شهدای دشتک - اتحاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 14 شهید کاظمی - شهید جامه بزرگی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 16 شهدای کشن - شهدای دهک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 18 مرصاد - ابیورد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
جمعه 95/12/27 9 آریا - پارسا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 11 آریانا اسپورت - ایمان سبز بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 13 شهدای سپیدان - ملوان جنوب بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 15 سپاهان  - رضایی بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 17 شاهین جوادیه - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
شنبه 95/12/28 10 پیروانی - امید زرقان بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 12 شهدای قلات - مقداد بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 فولاد - ایمان گویم بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 16 بهشت گمشده - نصر نوین بزرگسالان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

 

 دیگر آن خنده‌ی زیبا به لب مولا نیست  / همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست
قطره‌ی اشک علی تا به ته چاه رسید  / چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست
شهادت حضرت فاطمه(س) تسلیت باد

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 95/12/16 12 مقداد - پیروانی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 14 فولاد - آریانا اسپورت بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 16 بیدکوه - اتحاددشمن زیاری بزرگسالان برتر شهید دستغیب
سه شنبه 95/12/17 14:45 فجر کشوری کشوری شهید دستغیب
" " 16:45 مقتدر - ساحل کابین بزرگسالان برتر شهید دستغیب
چهارشنبه 95/12/18 14 برق کشوری شهید دستغیب
پنج شنبه 95/12/19 15 شهید عرشی - شهید کاظمی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 شهدا دشتک - شهدا دهک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
جمعه 95/12/20 15 شهید یزدان پناه - شهید جامه بزرگی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 ملوان جنوب - اتحاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
شنبه 95/12/21 15 شهدا سپیدان - ابیورد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 شهدا کشن - مرصاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
یک شنبه 95/12/22 15 سپاهان - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 17 بهشت گمشده - شاهین جوادیه بزرگسالان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

کلاس مربیگری فوتبال

کمیته آموزش و مربیان هیات فوتبال استان فارس درنظر دارد  یک دوره کلاس دانش افزایی جهت مربیان فوتبال استان فارس را در تاریخ 19 اسفند 95 با حضور مدرسین FIFA آقایان مرتضی محصص و فریدون معینی و رییس و دبیرکمیته آموزش فدراسیون آقایان دکتر  احسانی و جباری برگزار نماید.بنابر دستورالعمل کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ، حضور کلیه مربیان فوتبال استان الزامی می باشد و تمدید کارت مربیان در سال 96 منوط به شرکت در این دوره می باشد.لازم بذکراست مربیان می بایست حداکثر تاتاریخ 11/12/95جهت ثبت نام به کمیته آموزش استان مراجعه نمایند.

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت نام دوتیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 95/12/9 12 سپاهان - بهشت گمشده بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/9 14 ایمان سبز - پیروانی بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/9 16 امید زرقان - ایمان گویم بزرگسالان 1 شهید دستغیب
سه شنبه 95/12/10 11 پارسا - نبردکوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/10 14 کشوری کشوری شهید دستغیب
" 95/12/10 16:15 مقداد - فولاد بزرگسالان 1 شهید دستغیب
چهارشنبه 95/12/11 12 ملوان جنوب - شهدادهک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/12/11 14 مقتدر - اتحاد دشن زیاری بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/12/11 16 سپاهان - مقاومت  جوانان 1 شهید دستغیب
پنج شنبه 95/12/12 12:15 بید کوه - شهید کاظمی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/12/12 14:15 شهدا کشن - شهدا دشتک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/12/12 16:15 شهید یزدانپناه -  شهید عرشی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
جمعه 95/12/13 8:30 المپیک آذرخش - سایپا جوانان 2 شهید دستغیب
" 95/12/13 10:30 وصال - بوعلی سینا جوانان 2 شهید دستغیب
" 95/12/13 12:30 شهدا سپیدان - مرصاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/12/13 14:30 شهید جامه بزرگی - ساحل کابین بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/12/13 16:30 اتحاد - ابیورد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
شنبه 95/12/14 12 شهدا قلات - ایمان گویم بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/14 14 بهشت گمشده - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/14 16 سپاهان - آریا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
یک شنبه 95/12/15 12 نصرنوین - رضایی بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/15 14 پارسا - شاهین جوادیه بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/15 16 ایمان سبز- امید زرقان بزرگسالان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

 

مسابقات فوتبال زیر13 سال باشگاههای شیرازسال 1395

روز

تاریخ

ساعت

تیم با تیم

رده بازی

محل بازی

پنج شنبه

12/12/95

8

حافظ الف آسیا

زیر13 سال

شهید دستغیب

پنج شنبه

12/12/95

9

خلیج فارس ب مقاومت

زیر13 سال

شهید دستغیب

پنج شنبه

12/12/95

9:50

وصال ب- پگاه پرسیا

زیر13 سال

شهید دستغیب

پنج شنبه

12/12/95

10:40

خلیج فارس الف حافظ ج

زیر13 سال

شهید دستغیب

پنج شنبه

12/12/95

11:20

رضایی - برق

زیر13 سال

شهید دستغیب

 
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

قابل توجه کلیه مربیان فوتبال که مدرکA وBآسیادارند, آن دسته ازمربیان که تمایل به شرکت درکلاسهای مدیریت مدارس فوتبال ومدیریت فنی مدارس رادارندمی توانندبه کمیته جوانان واستعدادیابی شیرازمراجعه کنند وجهت شرکت نام نویسی نمایند , قابل ذکراست که این دوره ازکلاسهابرای اولین بارتوسط هیئت فوتبال شیرازبرگزارمی گردد .
لذا کسانی که می خواهنددرمدارس فوتبال شیراز فعالیت داشته باشندمی بایست این کلاسهاراگذرانده ومدرکی که باتائیدهیئت فوتبال است رارائه نمایند.

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
جدول مسابقات فوتبال باشگاههای شیراز - بهمن واسفند ماه 95
روز تاریخ ساعت تیم با تیم  رده بازی محل بازی
دوشنبه 95/11/25 12 مرصاد - شهدا دهک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/11/25 14 بید کوه - شهید یزدانپناه بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/11/25 16 شیراز نوین - مقاومت جوانان 1 شهید دستغیب
سه شنبه 95/11/26 14 کشوری کشوری شهید دستغیب
" 95/11/26 16:15 ولی عصر - کوثر جوانان 1 شهید دستغیب
چهارشنبه 95/11/27 12 شهدای کشن - ملوان جنوب بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/11/27 14 شهید وفایی - پرسپولیس استانی شهید دستغیب
" 95/11/27 16 شاهین جوادیه - آریا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
پنج شنبه 95/11/28 8:30 سایپا - آذرخش المپیک جوانان2 شهید دستغیب
" 95/11/28 10:30 وصال - بوعلی سینا جوانان 2 شهید دستغیب
" 95/11/28 12:30 حافظ - پیام لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" 95/11/28 14:30 پژمان پارسه - طلائیه لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" 95/11/28 16:30 کولاک - آریا نوجوانان 1 شهید دستغیب
جمعه 95/11/29 9 شاهین گاز - رضایی نوجوانان 1 شهید دستغیب
" 95/11/29 11 استقلال - وصال  نوجوانان 1 شهید دستغیب
" 95/11/29 14 قشقایی - یاسوج کشوری شهید دستغیب
" 95/11/29 16:15 امیدزرقان - آریانااسپورت بزرگسالان 1 شهید دستغیب
شنبه 95/11/30 12 فولاد - شهدای قلات بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/11/30 14 رضایی - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/11/30 16 پارسا - بهشت گمشده بزرگسالان 1 شهید دستغیب
یکشنبه 95/12/1 12 ایمان گویم - پیروانی بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/1 14 ایمان سبز - مقداد بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/1 16 سپاهان - نصرنوین بزرگسالان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

اطلاعیه کمیته استعدادیابی جوانان شیراز:

 

   قابل توجه نوجوانان مرحله چهارم انتخابی تیم ملی :   بعلت نامساعد بودن هوا و زمین .  تست مرحله چهارم  روزجمعه مورخه 95/11/15 تااطلاع ثانوی لغوگردید .  زمان و مکان  مجدد تست مربوطه  متعاقبا از طریق وبلاگ کمیته جوانان و استعدادیابی وهیئت فوتبال شیراز اعلام خواهد شد .

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
 
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 95/11/18 14 پرسپولیس - میمند استانی شهید دستغیب
" " 16 استقلال - شاهین گاز نوجوانان 1 شهید دستغیب
سه شنبه 95/11/19 14 سپاهان - آریا جوانان 1 شهید دستغیب
" " 16 اتحاد - شهدای سپیدان بزرگسالان برتر شهید دستغیب
چهارشنبه 95/11/20 12 ابیورد - شهدای دشتک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 14 شهید عرشی - اتحاد دشمن زیاری بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 16 شهید جامه بزرگی - مقتدر بزرگسالان برتر شهید دستغیب
پنج شنبه 95/11/21 8 رضایی - وصال نوجوانان 1 شهید دستغیب
" " 10 کولاک - مرصاد نوجوانان 1 شهید دستغیب
" " 12 سپاهان - پارسا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 کشوری نوجوانان کشوری شهید دستغیب
" " 16:15 آرمان صدرا - آذرخش المپیک جوانان 2 شهید دستغیب
" " 11 رضایی - فولاد لیگ برتر جوانان ارتش
" " 13 قشقایی - پویش لیگ برتر جوانان ارتش
" " 13 ستارگان بهمن - خلیج فارس لیگ برتر جوانان زرهی
جمعه 95/11/22 12:15 پگاه پرسیا - استقلال نوجوانان 1 شهید دستغیب
" " 14:15 وصال - سایپا جوانان 2 شهید دستغیب
" " 16:15 بهشت گمشده - آریا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 آسیا - ملوان جنوب لیگ برتر جوانان هوابرد
شنبه 95/11/23 12 پرسپولیس  استانی شهید دستغیب
" " 14 شهید وفایی استانی شهید دستغیب
" " 16 ساحل کابین - شهید کاظمی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
یک شنبه 95/11/24 14 برق جدید کشوری شهید دستغیب
" " 12 ولی عصر - کوثر جوانان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز