هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

هیأت فوتبال شیراز

پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال شیراز

۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
شنبه 95/12/21 11 بهشت گمشده - شاهین جوادیه بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 13 رضایی - آریا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 15 شهید یزدان پناه - شهید جامه بزرگی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 شهدا کشن - مرصاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
یک شنبه 95/12/22 15 شهدا سپیدان - ابیورد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 ملوان جنوب - اتحاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
سه شنبه 95/12/24 11 شهدا قلات - ایمان سبز بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 13 سپاهان - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 15 نصر نوین - پارسا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 17 ایمان گویم - آریانا اسپورت بزرگسالان 1 شهید دستغیب
چهارشنبه 95/12/25 11 فولاد - پیروانی بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 13 مقداد - امید زرقان بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 15 مقتدر - شهید یزدان پناه بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 اتحاد دشمن زیاری - ساحل کابین بزرگسالان برتر شهید دستغیب
پنج شنبه 95/12/26 10 بیدکوه - شهید عرشی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 12 شهدای دشتک - اتحاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 14 شهید کاظمی - شهید جامه بزرگی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 16 شهدای کشن - شهدای دهک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 18 مرصاد - ابیورد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
جمعه 95/12/27 9 آریا - پارسا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 11 آریانا اسپورت - ایمان سبز بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 13 شهدای سپیدان - ملوان جنوب بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 15 سپاهان  - رضایی بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 17 شاهین جوادیه - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
شنبه 95/12/28 10 پیروانی - امید زرقان بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 12 شهدای قلات - مقداد بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 14 فولاد - ایمان گویم بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 16 بهشت گمشده - نصر نوین بزرگسالان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

 

 دیگر آن خنده‌ی زیبا به لب مولا نیست  / همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست
قطره‌ی اشک علی تا به ته چاه رسید  / چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست
شهادت حضرت فاطمه(س) تسلیت باد

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 95/12/16 12 مقداد - پیروانی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 14 فولاد - آریانا اسپورت بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 16 بیدکوه - اتحاددشمن زیاری بزرگسالان برتر شهید دستغیب
سه شنبه 95/12/17 14:45 فجر کشوری کشوری شهید دستغیب
" " 16:45 مقتدر - ساحل کابین بزرگسالان برتر شهید دستغیب
چهارشنبه 95/12/18 14 برق کشوری شهید دستغیب
پنج شنبه 95/12/19 15 شهید عرشی - شهید کاظمی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 شهدا دشتک - شهدا دهک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
جمعه 95/12/20 15 شهید یزدان پناه - شهید جامه بزرگی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 ملوان جنوب - اتحاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
شنبه 95/12/21 15 شهدا سپیدان - ابیورد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" " 17 شهدا کشن - مرصاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
یک شنبه 95/12/22 15 سپاهان - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" " 17 بهشت گمشده - شاهین جوادیه بزرگسالان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

کلاس مربیگری فوتبال

کمیته آموزش و مربیان هیات فوتبال استان فارس درنظر دارد  یک دوره کلاس دانش افزایی جهت مربیان فوتبال استان فارس را در تاریخ 19 اسفند 95 با حضور مدرسین FIFA آقایان مرتضی محصص و فریدون معینی و رییس و دبیرکمیته آموزش فدراسیون آقایان دکتر  احسانی و جباری برگزار نماید.بنابر دستورالعمل کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ، حضور کلیه مربیان فوتبال استان الزامی می باشد و تمدید کارت مربیان در سال 96 منوط به شرکت در این دوره می باشد.لازم بذکراست مربیان می بایست حداکثر تاتاریخ 11/12/95جهت ثبت نام به کمیته آموزش استان مراجعه نمایند.

  • هیئت فوتبال شهر شیراز
روز تاریخ ساعت نام دوتیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 95/12/9 12 سپاهان - بهشت گمشده بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/9 14 ایمان سبز - پیروانی بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/9 16 امید زرقان - ایمان گویم بزرگسالان 1 شهید دستغیب
سه شنبه 95/12/10 11 پارسا - نبردکوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/10 14 کشوری کشوری شهید دستغیب
" 95/12/10 16:15 مقداد - فولاد بزرگسالان 1 شهید دستغیب
چهارشنبه 95/12/11 12 ملوان جنوب - شهدادهک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/12/11 14 مقتدر - اتحاد دشن زیاری بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/12/11 16 سپاهان - مقاومت  جوانان 1 شهید دستغیب
پنج شنبه 95/12/12 12:15 بید کوه - شهید کاظمی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/12/12 14:15 شهدا کشن - شهدا دشتک بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/12/12 16:15 شهید یزدانپناه -  شهید عرشی بزرگسالان برتر شهید دستغیب
جمعه 95/12/13 8:30 المپیک آذرخش - سایپا جوانان 2 شهید دستغیب
" 95/12/13 10:30 وصال - بوعلی سینا جوانان 2 شهید دستغیب
" 95/12/13 12:30 شهدا سپیدان - مرصاد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/12/13 14:30 شهید جامه بزرگی - ساحل کابین بزرگسالان برتر شهید دستغیب
" 95/12/13 16:30 اتحاد - ابیورد بزرگسالان برتر شهید دستغیب
شنبه 95/12/14 12 شهدا قلات - ایمان گویم بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/14 14 بهشت گمشده - نبرد کوشک بیدک بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/14 16 سپاهان - آریا بزرگسالان 1 شهید دستغیب
یک شنبه 95/12/15 12 نصرنوین - رضایی بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/15 14 پارسا - شاهین جوادیه بزرگسالان 1 شهید دستغیب
" 95/12/15 16 ایمان سبز- امید زرقان بزرگسالان 1 شهید دستغیب
  • هیئت فوتبال شهر شیراز

 

مسابقات فوتبال زیر13 سال باشگاههای شیرازسال 1395

روز

تاریخ

ساعت

تیم با تیم

رده بازی

محل بازی

پنج شنبه

12/12/95

8

حافظ الف آسیا

زیر13 سال

شهید دستغیب

پنج شنبه

12/12/95

9

خلیج فارس ب مقاومت

زیر13 سال

شهید دستغیب

پنج شنبه

12/12/95

9:50

وصال ب- پگاه پرسیا

زیر13 سال

شهید دستغیب

پنج شنبه

12/12/95

10:40

خلیج فارس الف حافظ ج

زیر13 سال

شهید دستغیب

پنج شنبه

12/12/95

11:20

رضایی - برق

زیر13 سال

شهید دستغیب

 
  • هیئت فوتبال شهر شیراز